Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dowozy i odwozy uczniów

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW  - CZERWIEC

 

6.45 – 7.00 SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK – SKRWILNO

7.15 -  7.30 SKRWILNO – RAK -  MOŚCISKA - SKRWILNO

7.35 – 7.55 SKRWILNO –  NIEMCOWIZNA - SZCZAWNO – SKRWILNO

7.20 – 7.55 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO   AUTOBUS PKS

     

ODWOZY : PONIEDZIAŁEK  -  WTOREK  -   CZWARTEK  -   PIĄTEK

12.40 – 13.05 SKRWILNO – SZUCIE  - SZUSTEK – SKRWILNO

13.10 -  13.30 SKRWILNO – SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA  – SKRWILNO

13.35 – 14.05 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO

14.05 – 14.35 SKRWILNO –  RAK - MOŚCISKA  – SKRWILNO

14,40 – 15.00 SKRWILNO –  SZUCIE - SZUSTEK – SKRWILNO

15.10 -  15.30 SKRWILNO –  RAK – MOŚCISKA -  SKRWILNO

14.45 – 15.10 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS

    

ODWOZY – ŚRODA

 12.15 – 12.40 SKRWILNO –  SZUCIE – SZUSTEK  – SKRWILNO

12.45 -  13.05 SKRWILNO – SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA – SKRWILNO

13.05 – 13.30 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO

13.35 – 14.10 SKRWILNO –  RAK – MOŚCISKA – SKRWILNO

14.25 – 14.50 SKRWILNO – SZUCIE – SZUSTEK -  SKRWILNO

14.50 - 15.30 SKRWILNO -  RAK – MOŚCISKA - SKRWILNO

14.45 – 15.10 SKRWILNO – ZAMBRZYCA –CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS

 

************************************            

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW  -  MAJ

 

6.45 – 7.00 SKRWILNO – RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

7.15 -  7.30 SKRWILNO – NIEMCOWIZNA - SZCZAWNO - SKRWILNO

7.35 – 7.55 SKRWILNO – SZUSTEK - SZUCIE – SKRWILNO

7.20 – 7.55 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO   AUTOBUS PKS

 

ODWOZY : PONIEDZIAŁEK  -  WTOREK  -   CZWARTEK  -   PIĄTEK

 

12.40 – 13.05 SKRWILNO – RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

13.10 -  13.30 SKRWILNO – SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA  – SKRWILNO

13.35 – 14.05 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO

14.05 – 14.35 SKRWILNO – SZUCIE -  SZUSTEK  – SKRWILNO

14.45 – 15.10 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS

 

ODWOZY – ŚRODA

12.15 – 12.40 SKRWILNO –  RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

12.45 -  13.05 SKRWILNO – SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA – SKRWILNO

13.05 – 13.30 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO

13.35 – 14.10 SKRWILNO –  SZUCIE - SZUSTEK – SKRWILNO

14.45 – 15.10 SKRWILNO – ZAMBRZYCA –CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS

 

*****************************

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW - KWIECIEŃ

 

PRZYWOZY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

6.35- 7.00 SKRWILNO – SZCZAWNO - NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

7.00- 7.30 SKRWILNO – SZUSTEK – SZUCIE – SKRWILNO 7.30 - 7.55 SKRWILNO – RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

7.20 - 7.55 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO – AUTOBUS PKS

 

ODWOZY : ŚRODA

12.15 –12.40 SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK - SKRWILNO

12.45- 13.05 SKRWILNO – RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

13.05- 13,25 SKRWILNO - SZCZAWNO - NIEMCOWIZNA – SKRWILNO

13.30- 14.10 SKRWILNO – ZAMBRZYCA - CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA - SKRWILNO

14.45- 15.15 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO – AUTOBUS PKS

 

ODWOZY : PONIEDZIAŁEK , WTOREK , CZWARTEK, PIĄTEK

12.40- 13.05 SKRWILNO- SZUCIE – SZUSTEK - SKRWILNO

13.05 -13.30 SKRWILNO- RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

13.35- 14.05 SKRWILNO- - SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

14.05- 14.35 SKRWILNO – ZABRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA - SKRWILNO

14.45 – 15.15 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO - AUTOBUS PKS

 

*************************************

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW W CZASIE TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

17.03.2021r. (środa)

Przywozy-bez zmian

Odwozy-12:00

Klasy 0 odbierają rodzice

 

18.03.2021r. (czwartek)

Przywozy-bez zmian

Odwozy-11:15

Klasy 0 odbierają rodzice

 

19.03.2021r. (piatek)

Przywozy-bez zmian

Odwozy-11:00

Klasy 0 odbierają rodzice      

 

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW M-C MARZEC

 

6.45 – 7.00 SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK – SKRWILNO

7.15 -  7.30 SKRWILNO – RAK - MOŚCISKA - SKRWILNO

7.35 – 7.55 SKRWILNO – NIEMCOWIZNA - SZCZAWNO – SKRWILNO

7.20 – 7.55 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO   AUTOBUS PKS

 

ODWOZY: PONIEDZIAŁEK  -  WTOREK  -   CZWARTEK  -   PIĄTEK

12.40 – 13.05 SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK – SKRWILNO

13.10 -  13.30 SKRWILNO – SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA  – SKRWILNO

13.35 – 14.05 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO

14.05 – 14.35 SKRWILNO – RAK – MOŚCISKA  – SKRWILNO

14.45 – 15.10 SKRWILNO – ZAMBRZYCA –CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS

       

ODWOZY – ŚRODA

12.15 – 12.40 SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK – SKRWILNO

12.45 -  13.05 SKRWILNO – SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA – SKRWILNO

13.05 – 13.30 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO

13.35 – 14.10 SKRWILNO – RAK – MOŚCISKA – SKRWILNO

14.45 – 15.10 SKRWILNO – ZAMBRZYCA –CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS

 

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW M-C LUTY

 

6.45 – 7.00 SKRWILNO – RAK – MOŚCISKA – SKRWILNO

7.15 -  7.30 SKRWILNO – SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

7.35 – 7.55 SKRWILNO – SZUSTEK – SZUCIE – SKRWILNO

7.20 – 7.55 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO   AUTOBUS PKS

 

ODWOZY : PONIEDZIAŁEK WTOREK CZWARTEK PIĄTEK

12.40 – 13.05 SKRWILNO – RAK – MOŚCISKA – SKRWILNO

13.10 -  13.30 SKRWILNO – SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA – SKRWILNO

13.35 – 14.05 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO

14.05 – 14.35 SKRWILNO – SZUCIE – SZUSTEK – SKRWILNO

14.45 – 15.10 SKRWILNO – ZAMBRZYCA –CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS

 

ODWOZY – ŚRODA

12.15 – 12.40 SKRWILNO – RAK – MOŚCISKA – SKRWILNO

12.45 -  13.05 SKRWILNO – SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA – SKRWILNO

13.05 – 13.30 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO

13.35 – 14.10 SKRWILNO – SZUCIE – SZUSTEK – SKRWILNO

14.45 – 15.10 SKRWILNO – ZAMBRZYCA –CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS

    

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW  M – C  STYCZEŃ                   

 

PRZYWOZY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

6.35-  7.00       SKRWILNO – SZCZAWNO - NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

7.00-  7.30       SKRWILNO – SZUSTEK – SZUCIE – SKRWILNO                                                                        

7.30 - 7.55       SKRWILNO – RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

7.20 - 7.55       SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO – AUTOBUS   PKS

 

ODWOZY : ŚRODA

12.15 –12.40      SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK - SKRWILNO

12.45-  13.05     SKRWILNO –  RAK - MOŚCISKA  –  SKRWILNO

13.05-  13,25     SKRWILNO -  SZCZAWNO - NIEMCOWIZNA – SKRWILNO

13.30-  14.10     SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK - SKRWILNO

14.25- 14.50      SKRWILNO –  RAK - MOŚCISKA  –  SKRWILNO

14.45- 15.15      SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO – AUTOBUS PKS

 

ODWOZY : PONIEDZIAŁEK , WTOREK , CZWARTEK, PIĄTEK

12.40-  13.05  SKRWILNO- SZUCIE – SZUSTEK - SKRWILNO

13.05 -13.30  SKRWILNO- RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

13.35- 14.05  SKRWILNO- - SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

14.05- 14.35  SKRWILNO – ZABRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA -  SKRWILNO

14.40 – 15.00 SKRWILNO – SZUCIE – SZUSTEK – SKRWILNO

15.00 –15.30 SKRWILNO – MOŚCISKA – RAK – SKRWILNO

14.45 – 15.15 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS 

 

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW  M – C GRUDZIEŃ

 

PRZYWOZY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

6.35-  7.00       SKRWILNO – SZCZAWNO - NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

7.00-  7.30       SKRWILNO – SZUSTEK – SZUCIE – SKRWILNO                                       

7.30 - 7.55       SKRWILNO – RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

7.20 - 7.55       SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO – AUTOBUS   PKS

 

ODWOZY W  PONIEDZIAŁEK 

12.40- 13.05  SKRWILNO- SZUCIE – SZUSTEK - SKRWILNO

13.10 -13.30  SKRWILNO- RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

13.35- 14.05  SKRWILNO- - SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

14.05- 14.35  SKRWILNO – ZABRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA -  SKRWILNO

14.40 - 15.00 SKRWILNO – SZUCIE – SZUSTEK – SKRWILNO

15.10 –15.30 SKRWILNO – MOŚCISKA – RAK – SKRWILNO

14.45 – 15.15 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS  

 

ODWOZY W  ŚRODĘ

12.15- 12.40  SKRWILNO- SZUCIE – SZUSTEK - SKRWILNO

12.45 -13.05  SKRWILNO- RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

13.05- 13.25  SKRWILNO- - SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

13.30- 14.10  SKRWILNO – ZABRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA -  SKRWILNO

14.25 – 14.50 SKRWILNO – SZUCIE – SZUSTEK – SKRWILNO

14.50 –15.30 SKRWILNO – MOŚCISKA – RAK – SKRWILNO

14.45 – 15.15 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO  AUTOBUS PKS 

            

ODWOZY : WTOREK  CZWARTEK I PIĄTEK

13.10- 13.35      SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK - SKRWILNO

13.40-14.00       SKRWILNO –  RAK - MOŚCISKA  –  SKRWILNO

14.10-14.30       SKRWILNO -  SZCZAWNO - NIEMCOWIZNA – SKRWILNO

14.35- 15.05      SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK - SKRWILNO

15.10-15.30       SKRWILNO –  RAK - MOŚCISKA  –  SKRWILNO

14.45- 15.15     SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO – AUTOBUS PKS

15.10- 16.00      SKRWILNO – POZOSTAŁE KIERUNKI – SKRWILNO / CZWARTEK /

 

HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU DZIECI

ZESPOŁU SZKÓŁ W SKRWILNIE

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW ZMIANA OD 14.09.2020

 

PRZYWOZY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

6.35-  7.00       SKRWILNO – SZCZAWNO - NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

7.00-  7.30       SKRWILNO – SZUSTEK – SZUCIE – SKRWILNO                                                                        

7.30 - 7.55       SKRWILNO – RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

7.20 - 7.55       SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO-AUTOBUS   PKS

 

ODWOZY W  PONIEDZIAŁEK  

12.40- 13.05  SKRWILNO- SZUCIE – SZUSTEK - SKRWILNO

13.10 -13.30  SKRWILNO- RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

13.35- 14.05  SKRWILNO- - SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

14.05- 14.35  SKRWILNO – ZABRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA -  SKRWILNO

14.40 - 15.00 SKRWILNO – SZUCIE – SZUSTEK – SKRWILNO

15.10 –15.30 SKRWILNO – MOŚCISKA – RAK – SKRWILNO

14.45 – 15.15 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO -AUTOBUS PKS  

 

ODWOZY W  ŚRODĘ  

12.15- 12.40  SKRWILNO- SZUCIE – SZUSTEK - SKRWILNO

12.45 -13.05  SKRWILNO- RAK - MOŚCISKA – SKRWILNO

13.05- 13.25  SKRWILNO- - SZCZAWNO – NIEMCOWIZNA - SKRWILNO

13.30- 14.10  SKRWILNO – ZABRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA -  SKRWILNO

14.25 – 14.50 SKRWILNO – SZUCIE – SZUSTEK – SKRWILNO

14.50 –15.30 SKRWILNO – MOŚCISKA – RAK – SKRWILNO

14.45 – 15.15 SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO -AUTOBUS PKS 

 

ODWOZY : WTOREK-CZWARTEK-PIĄTEK

13.10- 13.35      SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK - SKRWILNO

13.40-14.00       SKRWILNO –  RAK - MOŚCISKA  –  SKRWILNO

14.10-14.30       SKRWILNO -  SZCZAWNO - NIEMCOWIZNA – SKRWILNO

14.35- 15.05      SKRWILNO – SZUCIE - SZUSTEK - SKRWILNO

15.10-15.30       SKRWILNO –  RAK - MOŚCISKA  –  SKRWILNO

14.45- 15.15     SKRWILNO – ZAMBRZYCA – CZARNIA DUŻA – CZARNIA MAŁA – SKRWILNO-AUTOBUS PKS

15.10- 16.00      SKRWILNO – POZOSTAŁE KIERUNKI – SKRWILNO / CZWARTEK /

Data dodania: 2021-03-29 10:51:54
Data edycji: 2021-05-26 12:48:36
Ilość wyświetleń: 236

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej