Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZASADY  REKRUTACJI  DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ   IM.  ADAMA MICKIEWICZA W SKRWILNIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2021

 

Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej  w Skrwilnie rozpocznie się 4 maja 2021r. zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 4/2021  Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 stycznia 2021r.

Zgłoszenia elektroniczne można przesłać na adres e-mail sekretariat@zsskrwilno.pl

 

 INFORMACJE OGÓLNE

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak jak do ukończenia 18 roku życia.  Każde dziecko w tym przedziale wiekowym ma zagwarantowane przez Gminę  Skrwilno miejsce w obwodowej szkole podstawowej, gwarantującej bliską odległość oraz bezpieczne dojście dziecka z domu do szkoły.  Ze względu na odległość  od miejsca zamieszkania do szkoły, Gmina organizuje uczniom  bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu.

Do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są: -dzieci 7-letnie (rocznik 2014) objęte obowiązkiem szkolnym -dzieci 6-letnie (rocznik 2015) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem.

 

DRUKI DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

Data dodania: 2021-04-06 15:47:10
Data edycji: 2021-04-23 12:02:06
Ilość wyświetleń: 168

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej