Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 4/2022
WÓJTA GMINY SKRWILNO
z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

Opis czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 4.05.2022 r.
  do 31.05.2022 r.

od 27.06.2022 r.
do 06.07.2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

od 01.06.2022 r.
do 10.06.2022 r.

od 07.07.2022 r.
do 14.07.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

15.06.2022 r.

15.07.2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 17.06.2022 r.
do 23.06.2022 r.

od 18.07.2022 r.
do 27.07.202 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

24.06.2022 r.

29.07.2022 r.

 

DRUKI DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

Data dodania: 2021-04-06 15:47:10
Data edycji: 2022-01-25 12:16:21
Ilość wyświetleń: 618

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej