Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 3/2023
WÓJTA GMINY SKRWILNO
z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) w związku z art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Data dodania: 2021-04-06 14:52:55
Data edycji: 2023-01-20 09:57:31
Ilość wyświetleń: 1981

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej