Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 4/2022
WÓJTA GMINY SKRWILNO
z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

Opis czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1.02.2022  r. 
do 25.03.2022  r.
    od 27.06.2022  r. 
    do 1.07.2022  r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach.

od 28.03.2022 r.
do 25.04.2022 r.

od 4.07.2022 r.
do 5.07.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

27.04.2022 r.

8.07.2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

   od 28.04.2022 r. 
do 9.05.2022 r.

od 11.07.2022 r.
  do 15.07.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13.05.2022 r.

19.07.2022 r.

 

 

 

Data dodania: 2021-04-06 15:25:45
Data edycji: 2022-01-27 13:14:06
Ilość wyświetleń: 906

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej