Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Spotkanie z policjantem ''Pierwsza pomoc''

Spotkanie z policjantem ''Pierwsza pomoc''

8 października 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół w Skrwilnie uczestniczyli w spotkaniach z Dzielnicowym- aspirantem sztabowym Arturem Sugalskim, zorganizowanych we współpracy z pedagogiem szkolnym.

Zajęcia dla młodszych dzieci z klas I-IV dotyczyły zasad zachowania bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantomów, prawidłowego zachowania w drodze do i ze szkoły. Nasz Gość omówił także sposoby prawidłowego korzystania z przejść dla pieszych, zachowania w trudnych sytuacjach podczas bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, podkreślił rolę używania elementów odblaskowych.

Chętnie odpowiadał na liczne pytania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tematami spotkania dla uczniów klas starszych były przede wszystkim: odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zagadnienia związane z cyberprzemocą i skutkami niewłaściwego zachowania podczas korzystania z Internetu, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie poznali swoje prawa i obowiązki, zasady zachowania w szkole i poza nią.

Dzięki omówieniu powyższych tematów z Dzielnicowym, zadawaniu trafnych i szczegółowych pytań, możliwości wykonania czynności ratujących życie poszkodowanego na manekinach, uczniowie poszerzyli zakres swojej wiedzy i podnieśli własny poziom świadomości i odpowiedzialności.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

Data dodania: 2021-10-08 10:41:38
Data edycji: 2021-10-19 13:42:11
Ilość wyświetleń: 59

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej