Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

Informacja dla rodziców


Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informujemy że w okresie od 02 września 2021r. do 22 grudnia 2021r. zostaną zorganizowane w Zespole Szkół w Skrwilnie zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych.


Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, która jest zamieszczona w załączeniu.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy w terminie do 10 września 2021 r. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

Data dodania: 2021-09-07 14:43:29
Data edycji: 2021-09-08 23:15:22
Ilość wyświetleń: 338

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej